Voor een lach die je past!

Moet ik mij identificeren om medische zorg te ontvangen?

Als je medische zorg nodig hebt, moet je een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij je tandarts. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar.

Geldig identiteitsbewijs in de zorg

Je kunt je identificeren bij een zorgverlener met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

Identificatieplicht in de zorg ook voor kinderen

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Zorgaanbieder registreert je identiteitsbewijs

De zorgaanbieder controleert met jouw identiteitsbewijs of je degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Jouw zorgverlener legt de soort en het nummer van je identiteitsbewijs vast in de administratie. Als hij een kopie of scan wil maken, moet hij eerst aan jou vragen of je dit goed vindt. Een kopie of scan maken mag alleen met jouw toestemming.

Spoedeisende hulp en legitimeren

Heb je onmiddellijk medische hulp nodig? Dan word je eerst geholpen. Daarna moet je je binnen 14 dagen identificeren.

Zelf zorg betalen bij geen legitimatiebewijs

Kun je de zorgverlener geen identiteitsbewijs laten zien? Dan kan hij de kosten van jouw behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar. De specialist moet alle kosten van de medische behandeling dan op jou verhalen. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn. De zorgverlener zal meestal een betalingsregeling met je moeten treffen.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/identificatieplicht-zorg