Tarieven & Verzekering

Kosten en vergoedingen

De kosten en vergoeding voor een orthodontische behandeling hangen af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld de gebitssituatie, het type beugel en de duur van de behandeling. De vergoeding van uw zorgverzekeraar hangt af van de polis die u heeft afgesloten. Voor kinderen jonger dan 18 jaar zijn via een aanvullende verzekering vaak genoeg mogelijkheden voor een (gedeeltelijke) vergoeding.

Gemiddelde tijdsduur en kosten orthodontiebehandeling

Een orthodontiebehandeling duurt gemiddeld 2 tot 3 jaar. Afhankelijk van het type beugel, bedragen de kosten ongeveer tussen de € 2.000,- en € 3.000,- euro, afhankelijk van de moeilijkheidsgraad.

Bepaling tarieven orthodontie

Orthodontisten bepalen niet zelf de prijs van een orthodontiebehandeling. De tarieven voor beugels zijn sinds 1 januari 2013 vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De kosten van behandelingen zijn dus bij alle orthodontisten in Nederland hetzelfde. U vindt de vastgestelde tarieven op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Vergoeding orthodontie zorgverzekering

Bij kinderen tot 18 jaar wordt een beugel alleen in uitzonderlijke gevallen vergoed vanuit de basisverzekering. Om de kosten van een orthodontiebehandeling wel (gedeeltelijk) vergoed te krijgen, dient u een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. Bij het zoeken naar een passende aanvullende verzekering is het belangrijk dat u erop let wat de (extra) premie bedraagt en wat de maximale vergoeding is per persoon. Ook moet u er rekening mee houden dat veel verzekeraars een wachttijd hanteren.