Orthodontist Zoetermeer

Het Behandelstappenplan bij Orthodontist Zoetermeer

Bij Orthodontist Zoetermeer nemen wij u graag mee in het behandelproces. Wij hopen hiermee een duidelijk beeld te scheppen van het verloop van een behandeling.

1

Het eerste consult

Bij vrijwel iedere praktijk is het gebruikelijk dat er een eerste afspraak plaatsvindt. De eerste afspraak geeft u en/of uw kind de kans om kennis te maken met de orthodontist, terwijl het de orthodontist de mogelijkheid geeft om een goed beeld te krijgen van de patiënt.

Bij de eerste afspraak kijken wij hoofdzakelijk naar het gebit, de huidige stand van de kaken en het gezicht van de patiënt. Vervolgens zullen wij samen met u de medische geschiedenis in kaart brengenen horen wij graag wat uw wensen, behoeften en verwachtingen zijn. In navolging daarvan zullen wij in brede lijnen de mogelijkheden van de behandeling bespreken.

Het kan voorkomen dat na de eerste afspraak de conclusie wordt getrokken dat een behandeling (nog) niet zinvol is. In dat geval zullen wij u adviseren wanneer een behandeling wél in gang kan worden gezet.

2

Documentatie

Wanneer uit het eerste consult is gebleken dat een behandeling wel zinvol of zelfs noodzakelijk is, wordt er een afspraak gemaakt voor documentatie. Dit bestaat uit het maken van diverse (röntgen)foto’s en het maken van een scan van uw gebit. Het maken van afdrukken van het gebit met een pasta is dus niet nodig bij ons!

Aan de hand van de gehele documentatie wordt er een persoonlijk behandelplan gemaakt en kan de behandeling van start gaan!

In deze fase geven wij u ook een goed beeld van de kosten die aan de behandeling verbonden zijn.

3

Doornemen behandelplan

Als het behandelplan gemaakt is, nodigen wij u uit om deze met ons te bespreken. Zo nodig worden de bevindingen van het consult en de documentatie met u doorgenomen.

Ook wordt dan de behandeling in detail met u besproken, wordt de werking van de apparatuur toegelicht en krijgt u een indicatie van de verwachte behandeltijd en van de kosten voor de behandeling.

Soms zijn er verschillende behandelmogelijkheden. Als dat het geval is, zullen we samen kijken welke behandeling het beste bij u past.

Ook heeft u tijdens deze afspraak de gelegenheid om vragen te stellen over de behandeling.

4

Behandelingen

Orthodontie is er voor kinderen en voor volwassenen. Bij kinderen moet soms eerst de stand van de kaken worden aangepast middels uitneembare apparatuur. Daarna kan dan de stand van de tanden en kiezen met vaste apparatuur worden gecorrigeerd. Bij volwassenen zijn er ook diverse mogelijkheden. Ook met apparatuur die zo goed als onzichtbaar is.

Tijdens de actieve orthodontiebehandeling moet de patiënt één keer per maand op controle komen om de beugel aan te passen en de voortgang te bekijken.

5

Beugel verwijderen & nazorg

Tanden rechtzetten is een vak, maar tanden recht houden is minstens zo belangrijk. U wilt het resultaat namelijk behouden. Als de beugel wordt verwijderd, wordt er in bijna alle gevallen een spalkdraad achter de tanden van het boven- en onderfront geplaatst. Vaak wordt ook een zeer dunne doorzichtige nachtbeugel gemaakt. Deze nachtbeugel is zeer comfortabel en moet de eerste periode worden gedragen.

Meer weten over de behandelingen?

Neem contact op met Orthodontist Zoetermeer!