De praktijk

Onze orthodontistenpraktijk Zoetermeer bestaat al sinds 1987. Orthodontist Dr. A.J.W. van der Meij werkt in de praktijk sinds 1995, inmiddels dus 20 jaar. Het team medewerkers dat in onze praktijk werkt is goed ingewerkt. In al die jaren hebben wij natuurlijk wel wat ervaring opgedaan betreffende patiëntenzorg voor kinderen maar ook voor volwassenen.

Wij begrijpen wat kinderen aanspreekt, stellen hen gerust en begeleiden hen door het behandeltraject. Volwassenen hebben vaak weer andere wensen, dat vinden wij begrijpelijk. Orthodontie is echt een samenwerking tussen patiënt, orthodontist en het team. Wij vinden het zeer belangrijk dat u zich bij ons thuis voelt, dat er naar u geluisterd wordt en dat de behandeling correct verloopt in een prettige sfeer.

Bij een orthodontie behandeling is vaak overleg met uw tandarts noodzakelijk. Soms is het wenselijk dat er contact wordt opgenomen met andere tandheelkundige specialismen. Wij werken al jaren samen met diverse uitstekende praktijken en een vast ziekenhuis. Met een aantal partners zijn er gemeenschappelijke spreekuren.

Voor een vrijblijvend eerste consult kunt u bij ons binnen 2 weken terecht.

Lees biografie

Dr A.J.W. van der Meij

Orthodontist

Ons Team

Orthodontistenpraktijk Zoetermeer werkt met teamleden die ieder een eigen functie vervullen. Zo kunnen wij u alle orthodontisch hulp zorg verlenen.

Pauli Opdam

documentatie assistente

Aniek Stoppelenburg

assistent

Thoma Kroon-Baas

praktijkmanager

Erica Wink

baliemedewerkster

Gisela Boonman

assistent

Francis den Hertog

assistent

Laura van der Spek

assistent

Kwaliteit

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Goede behandelingen, materialen en administratie zijn hierbij essentieel. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. Een goede klachtenbehandelinghoort daar ook bij.

Onze praktijk werkt aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteed tijd en aandacht aan de volgende zaken:

Kwaliteitsactiviteiten
 • Visitatie
 • Audit
 • Patiënt tevredenheidsonderzoek
 • Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging
 • Lezen vakliteratuur
 • Volgen van bij- en nascholing
 • Bijwonen intercollegiaal overleg
 • Bijwonen Studiegroepen
 • Interne scholing
 • Kennistoetsen maken
 • Implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
 • Bijwonen Themaprojecten
 • Bezoeken klinische avonden
 • Opstellen kwaliteitsjaarverslag

 

U ziet de waardering in onze activiteiten ten aanzien van kwaliteit terug in ons kwaliteitskeurmerk.

Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs. Hebt u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.

Klachten

Wij doen er alles aan om u de beste tandheelkundige zorg te bieden en hebben daarover graag goed contact met u. Daar kunt u van op aan. Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden, dan vragen wij u dit eerst persoonlijk met ons te bespreken. Voor ons is het belangrijk te weten dat u een probleem hebt of niet helemaal tevreden bent. Wij willen u graag uitleggen waarom we iets op een bepaalde manier hebben gedaan en meestal lost dit onduidelijkheden op. We vertrouwen erop dat we gezamenlijk een oplossing vinden. Hier vindt u onze contactgegevens.

Informatiepunt

Wilt u meer informatie over tandheelkunde en tandheelkundige behandelingen, dan kunt u terecht op www.allesoverhetgebit.nl of telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP, tel: 0900 202 5012, € 0,15 per minuut).

Beide geven onafhankelijke informatie en zijn opgericht door onze beroepsorganisatie KNMT.

Klachtenregeling

Indien we gezamenlijk niet tot een voor u bevredigende oplossing komen, dan kunt u terecht bij de KNMT-klachtenregeling (Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordereing van de Tandheelkunde) waarbij wij zijn aangesloten. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgaanbieder stelt. Aan de klachtenregeling zijn geen kosten verbonden.

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Onder leiding van twee deskundigen van de Regionale Bemiddelingsraad wordt gezocht naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Als de bemiddeling slaagt, wordt de uitkomst schriftelijk vastgelegd en is de klacht afgehandeld.
 • Formele klachtbehandeling. Wanneer u geen prijs stelt op bemiddeling of als de bemiddelingspoging mislukt, kunt u de KNMT vragen om behandeling van uw klacht door de Centrale Klachtencommissie. U en uw tandarts worden dan uitgenodigd voor een hoorzitting. Daarna volgt de uitspraak van de Centrale Klachtencommissie. Wanneer daartoe aanleiding is, kan de Centrale Klachtencommissie een aanbeveling doen aan de tandarts. Zo’n aanbeveling heeft tot doel dat de tandarts maatregelen treft ter verbetering van de kwaliteit van zijn tandheelkundig handelen, zijn praktijkorganisatie zoals zijn optreden en voorlichting richting patiënten. De Centrale Klachtencommissie kan geen schadevergoeding opleggen.