Behandelstappenplan

Natuurlijk wilt u weten hoe de orthodontie behandeling eruit ziet, zodat u weet waar u of u kind aan toe is. Ons behandelstappenplan geeft u een beeld van een behandeling bij Orthodontist Zoetermeer.

 

Stap 1 – Eerste consult

Bij het eerste consult kijken wij naar het gebit, de stand van de kaken en het gezicht van de patiënt. De wensen, verwachtingen en medische geschiedenis worden met u besproken. Vervolgens zullen wij in grote lijnen de mogelijkheden van een orthodontist behandeling bespreken.

De conclusie van het eerste consult kan zijn dat behandeling (nog) niet zinvol is. Wanneer behandelen wel zinvol of noodzakelijk is, wordt een afspraak gemaakt voor een documentatie: foto’s en afdrukken. Met behulp van deze documentatie wordt dan een definitief behandelplan opgesteld en kan de ortho-behandeling worden gestart.

In deze fase kan vaak al een kostenbegroting aan u worden meegegeven.

 

Stap 2 – Documentatie

Tijdens het eerste consult hebben wij al een goede indruk gekregen van de stand en staat van het gebit. Om echter precies te weten wat de mogelijkheden zijn, is een volledige documentatie van het gebit, de kaken en het gezicht noodzakelijk. Wij nemen verschillende (röntgen) foto’s en afdrukken van het gebit. Vervolgens stellen wij een persoonlijk behandelplan op. Hierin beschrijven wij welke stappen noodzakelijk zijn om het gebit te reguleren.

 

Stap 3 – Bespreken behandelplan

Als het behandelplan gemaakt is, nodigen wij u uit om het met ons te bespreken. Wij bespreken de voor- en eventuele nadelen van de behandeling en de eventuele alternatieven. Wij lichten u dan ook voor over de kosten die aan de behandeling verbonden zijn. Er is dan ook alle tijd om vragen te stellen. Ook informeren wij uw tandarts over de stappen die genomen gaan worden.

 

Stap 4 – Behandelingen

Orthodontie is er voor kinderen en voor volwassenen. Bij kinderen moet soms eerst de stand van de kaken worden aangepast middels uitneembare apparatuur. Daarna kan dan de stand van de tanden met vaste apparatuur worden gecorrigeerd. Bij volwassenen zijn er ook diverse mogelijkheden, soms met zo onzichtbaar mogelijke apparatuur.

Tijdens de actieve orthodontie behandeling moet de patiënt ongeveer eens per 4 a 5 weken op controle komen om de beugel aan te passen en de voortgang te bekijken.

 

Stap 5 – Beugel verwijderen en nazorg

Tanden rechtzetten is een vak, maar tanden recht houden is minstens zo belangrijk. U wilt het resultaat namelijk behouden. Als de beugel wordt verwijderd, worden er in bijna alle gevallen een spalkdraad achter de tanden van het boven- en onderfront geplaatst. Vaak wordt ook een zeer dunne doorzichtige nachtbeugel gemaakt, een zogenaamde “tandpyjama”. Deze nachtbeugel is zeer comfortabel en moet de eerste periode worden gedragen.