Beugelgalerij

Voor de behandeling van tand- en/of kaakafwijkingen bestaan er vele soorten beugels. Beugels zijn in grote lijnen onder te verdelen in:

  • vaste apparatuur (de “slotjes” beugel) en
  • uitneembare apparatuur

Welke beugel bij u of uw kind wordt toegepast, zal afhankelijk zijn van het behandelplan. Voor het opstellen van een orthodontisch behandelplan heeft de orthodontist modellen, röntgenfoto’s en gewone foto’s van uw gezicht nodig. Hierna zal de orthodontist u kunnen vertellen welk type beugel nodig is om de afwijking aan de tandstand of kaakstand te corrigeren.

Vaste apparatuur

Slotjesbeugel

Slotjesbeugel

Bij vaste apparatuur (slotjes beugel) wordt er op elke tand een bracket (slotje) geplakt. Om sommige kiezen zit een metalen bandje (ring) met aangelaste buisjes. Door de slotjes loopt de boog (draad), die wordt vastgezet met kleine elastiekjes of metalen draadjes. De boog doet het werk en beweegt de tanden.

Lees meer

Hyrax

Hyrax

Een hyrax, ook wel SPIN genoemd, wordt gebruikt om de bovenkaak te verbreden. Dit apparaat zit ook vast in de mond. De hyrax wordt vastgemaakt aan vier kiezen in de bovenkaak. Midden op het verhemelte zit een schroef die iedere dag wordt uitgedraaid. Dit kunt u zelf gemakkelijk doen.

Lees meer

Quad Helix

Quad Helix

Een Quad Helix wordt ook gebruikt om de bovenkaak te verbreden. Dit apparaat wordt vaak toegepast bij jongere kinderen om de boventandboog te verbreden als nog niet alle kiezen gewisseld zijn. Het apparaat wordt bevestigd aan de eerste grote kiezen in de bovenkaak. U hoeft er zelf niets aan te doen. De orthodontist activeert het apparaat.

Lees meer

Uitneembare apparatuur

Uitneembare beugels kunnen uit de mond genomen worden. Ze bestaan in allerlei vormen en modellen en kleuren. Vaak volgt er na het dragen van een uitneembare beugel nog vaste apparatuur.

De buitenbeugel (de headgear)

De buitenbeugel (de headgear)

Met een buitenbeugel kan je de kiezen in de bovenkaak naar achter bewegen. Zo ontstaat er meer ruimte in de bovenkaak. Ook wordt de buitenbeugel gebruikt om de groei van de bovenkaak te remmen.

Lees meer

De blokbeugel (aktivator)

De blokbeugel (aktivator)

Een aktivator stimuleert de groei van de onderkaak en remt de groei van de bovenkaak. Op deze manier wordt de overbeet gecorrigeerd. Een aktivator werkt alleen als je hem goed draagt. Dat betekent dag en nacht, behalve tijdens het eten en sommige sporten.

Lees meer

Retentie apparatuur

Retentie apparatuur

Een draadje achter de voortanden of de retentiebeugel. Hieronder verstaan we de periode waarin tanden en/of kaken niet meer actief verplaatst worden, maar met behulp van een draadje of beugel op de juiste plaats gehouden worden. Er gebeurt dus op het oog niets. De retentieperiode is echter van het grootste belang, omdat een verplaatste tand of kaak de neiging heeft naar de oude positie terug te keren.

Lees meer