Algemene informatie praktijk

Dr. A.J.W. van der Meij, Orthodontist
Promenadeplein 119, 2711 AB Zoetermeer

Tel: 079-3423632
E-mail: info@orthodontistzoetermeer.nl
Website: www.orthodontistzoetermeer.nl

Hartelijk welkom

Onze praktijk houdt zich bezig met orthodontie, het rechtzetten van tanden en kiezen en het corrigeren van de stand van de kaken. Orthodontie is een specialisme van de tandheelkunde.

Bij aanvang van een behandeling, bij het eerste consult, zullen wij u vragen om een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Dit is noodzakelijk om een beeld te krijgen van uw algemene gezondheid, mondgezondheid en ook van belang om uw wensen in kaart te brengen. Zo kunnen wij zo veilig mogelijk en zo optimaal mogelijk aan uw verwachtingen voldoen.

Openingstijden

Maandag t/m donderdag
08.15 uur – 12.15 uur en van 13.00 uur t/m 17.00 uur

Vrijdag
08.15 uur – 12.15 uur

Telefonische bereikbaarheid

De praktijk is maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar van 08.15 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 08:15 uur tot 12:15 uur op nummer: 079-3423632.

Tijdens openingstijden wordt u te woord gestaan door één van onze baliemedewerkers.

Buiten openingstijden wordt u via een antwoordapparaat verwezen naar het Tandarts bemiddelingsbureau die uw vraag zullen behandelen

Vergoedingen

Meer informatie over zorgverzekering orthodontie 2020 (tot 18 jaar)

Info vergoedingen (Independer.nl)

Wat is een orthodontist

Een orthodontist is een tandarts die na zijn studie Tandheelkunde een vierjarige fulltime wetenschappelijke Specialistenopleiding aan de Universiteit heeft gevolgd tot specialist in de Dento-Maxillaire Orthopaedie (Orthodontie).

Na voltooiing van de opleiding volgt de erkenning tot orthodontist. De tandartsopleiding en de specialisatie orthodontie duren samen minstens 9 jaar.

De orthodontist werkt niet meer als tandarts, maar houdt zich alleen nog bezig met orthodontie (gebitsregulatie).

Eerste consult

U bent op verwijzing van uw tandarts of via een inschrijving via de website geconsulteerd door de orthodontist, dr. A.J.W. van der Meij. Op dit eerste consult boordeelt de orthodontist of behandeling noodzakelijk is. Een voorlopig behandelplan wordt met patiënt en ouder(s) besproken. Indien behandeling noodzakelijk is krijgt u, indien gewenst, een kostenbegroting.

Bij de balie ontvangt u een kostenbegroting met de geschatte duur en kosten van de voorgenomen behandeling.

Omdat wij veel vragen krijgen over de vergoeding van de voorgenomen orthodontische behandelingen willen wij u er op wijzen dat er heel veel zorgverzekeraars zijn en dus ook veel verschillende pakketten. Wij vragen u om uw polisvoorwaarden goed door te lezen zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Wij geven u vast een kleine handleiding:

 • Orthodontie wordt door veel zorgverzekeraars vergoed uit de aanvullende verzekering.
 • Veel zorgverzekeraars hebben meer dan 1 aanvullende verzekering dus u dient goed op te letten of orthodontie in het pakket van uw aanvulling zit!
 • Bij een aantal zorgverzekeraars dient u aan voorwaarden te voldoen:
 • U moet al een jaar gebruikmaken van de aanvullende verzekering alvorens u aanspraak mag maken.
 • Als u overstapt van verzekering moet u zich van aanvulling naar aanvulling verzekeren om aanspraak te kunnen maken. (dit moet een vergelijkbare aanvulling zijn!)
 • Sommige verzekeraars (FBTO) werken met modules. Daar is de wachttijd om gebruik te kunnen maken van de aanvullende verzekering dus korter.

Als u behandeling wenst dient u de kostenbegroting ondertekend terug te sturen of bij ons af te geven. Het is dus raadzaam om de polisvoorwaarden van uw verzekering goed te raadplegen (of de verzekeringsmaatschappij te bellen) om een inzicht te krijgen in de kosten die eventueel voor eigen rekening komen.

Uitgebreid onderzoek

Een scan en röntgenfoto’s (documentatie) van het gebit zijn noodzakelijk voor het opstellen van het definitieve behandelplan. Mocht het definitieve behandelplan afwijken van hetgeen besproken is op het eerste consult dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld (extra afspraak of telefonisch).

De orthodontische behandeling

Een beugel kan invloed uitoefenen op de stand van de tanden (en kaken bij kinderen in de groei). Er zijn verschillende soorten beugels voor verschillende gebitsafwijkingen. Soms is meer dan een beugel noodzakelijk om tot een goed resultaat te komen.

Het doel van de behandeling is een goed functionerend gebit te verkrijgen, samen met een optimaal uiterlijk.

De meest voorkomende beugels

 • Aktivator (blokbeugel):
  brengt de onderkaak naar voren en de boventanden naar achteren.
 • Vaste apparatuur (slotjesbeugel):
  kan de tanden en hun wortels zeer nauwkeurig op de juiste plaats brengen.
  In combinatie met elastieken en/of buitenbeugel kan ook invloed op de stand van de kaken (en de overbeet) worden uitgeoefend.
 • Headgear (buitenboordbeugel):
  remt de groei van de bovenkaak en brengt de kiezen in de bovenkaak naar achteren. Hierdoor ontstaat ruimte voor de voortanden.
 • Retentie-apparatuur (nachtbeugel):
  voor het vasthouden van het bereikte resultaat. Dit kan een draadje of een nachtbeugel zijn. Deze retentiefase duurt ongeveer 1,5 a 2 jaar. Plus minus 6 controlebezoeken.
  De retentiedraden blijven liefst zolang mogelijk in de mond.

Begin alleen aan een beugel als je er 100% achter staat.

Spelregels voor een goed verloop van de behandeling

 • zeer goed tandenpoetsen!
 • beugel dragen zoals afgesproken met orthodontist!
 • maak de beugel niet kapot!
 • zorg dat je op je afspraken komt!

De eerste dagen van de behandeling

Als je de beugel gekregen hebt zal je de eerste 3 tot 5 dagen moeten wennen aan het gevoel. Dit kan sterk variëren per patiënt.De een heeft zeer gevoelige tanden of kiezen, de ander heeft eigenlijk bijna geen last. Een periode van aanpassing met enig ongemak zal vrijwel iedereen doormaken.

Hoe vaak moet je terugkomen

Tijdens de behandeling zal de beugel ongeveer om de vier tot zes weken gecontroleerd of aangepast moeten worden. De school zal af en toe moeten wijken voor de beugelcontrole, omdat het praktisch onmogelijk is iedereen buiten schooltijd te behandelen. Dit dient u zich reeds voor de behandeling te realiseren.

Bezoek aan de eigen tandarts

Voor de halfjaarlijkse controle bij de tandarts blijft u gewoon onder controle van uw eigen tandarts tijdens de orthodontische behandeling. U gaat dus gewoon naar de tandarts zoals u gewend bent.

Het eindresultaat

Het is niet mogelijk om een behandelresultaat met absolute nauwkeurigheid te voorspellen. In de meeste gevallen verloopt een behandeling zonder problemen en wordt het doel van de behandeling bereikt. Een goede medewerking van de patiënt zal een sneller en beter behandelresultaat opleveren.

De lange termijn

De orthodontische behandeling is geen garantie voor levenslang rechtstaande tanden. Wel zal na de behandeling alles in het werk gesteld worden om het bereikte resultaat te behouden met behulp van een nachtbeugel of draadjes achter de tanden. In deze fase zal het noodzakelijk zijn om een aantal keren terug te komen voor controle.

Patiënten die geen draadjes achter de tanden hebben en/of hun nachtbeugel niet trouw dragen zien vaak hun tanden weer verschuiven.

Risico’s van de behandeling

Zoals vrijwel elke medische ingreep is een orthodontische behandeling niet geheel vrij van risico’s. Het korter worden van de tandwortels, het afsterven van een zenuw, het terugtrekken van het tandvlees of het ontstaan van vlekjes c.q. gaatjes kunnen voorkomen. Hoewel de risico’s klein zijn, zijn zij niet geheel uit te sluiten. Ook kunnen er kaakgewrichtsklachten ontstaan, voor, tijdens of na de beugel.

Soms is dan een aanvullende behandeling, bijvoorbeeld fysiotherapie noodzakelijk.

Onzorgvuldig gebruik van de beugel en reparaties tijdens een controle

Reparaties kunnen in rekening gebracht worden. Meestal berekenen wij de eerste reparatie niet. Maar als schade aan de apparatuur frequenter voorkomt zal dit in rekening gebracht worden.

Deze rekeningen worden niet vergoed door de ziektekostenverzekering.

Als er diverse reparaties uitgevoerd moeten worden die langere tijd in beslag nemen dan een normale controle, dan is het mogelijk dat u een nieuwe afspraak moet maken voor deze uitgebreidere behandeling. Telefonisch is niet goed in te schatten hoeveel tijd noodzakelijk is om de apparatuur te repareren.

Pijnklachten

 • Wanneer u een pijnklacht heeft wacht dan niet tot de volgende controle, maar neemt u gerust contact met ons op.
 • Tijdens werkdagen belt u ons zo mogelijk tussen 08.15 uur en 10.00 uur zodat wij u eventueel dezelfde dag nog kunnen helpen. U kunt ons natuurlijk de gehele dag bellen tijdens openingstijden.
 • Buiten openingstijden wordt u via een antwoordapparaat verwezen naar het Tandarts Bemiddelingsbureau die uw vraag betreffende een pijnklacht zullen behandelen. Dit laatste nummer dient u alleen te gebruiken in geval van ernstige pijnklachten die niet kunnen wachten tot de volgende dag of tot na het weekend.

Uw afspraak

 • Wij behandelen uitsluitend na afspraak.
 • Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te zeggen.
 • Bij niet tijdig afzeggen kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.
 • Kom op tijd op uw afspraak. Indien u te laat bent kan de orthodontist of één van de assistenten u verzoeken om een nieuwe afspraak te maken. De reden van dit verzoek is dat wij de wachttijd voor patiënten, die wel op tijd zijn, zo veel mogelijk willen beperken.

Medische gegevens

Als er wijzigingen zijn betreffende de gezondheid en/of het medicijngebruik van u of uw kind dan is het wenselijk dat u dat doorgeeft aan de orthodontist. In sommige gevallen kan deze informatie van belang zijn voor de orthodontische behandeling.

Privacyreglement en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet verstrekt aan derden zonder uw toestemming.

Wij sturen wel een brief aan uw tandarts bij de start en soms tijdens de behandeling. Voor sommige behandelingen kan het noodzakelijk zijn dat wij een aanvraag bij de ziektekostenverzekering moeten doen. Soms wordt een kopie, van een verwijsbrief aan een specialist, doorgestuurd naar uw huisarts.

Betalingsvoorwaarden

 • Uw rekening krijgt u in de meeste gevallen via FAMED factoring (tel: 0900-0885)
 • Informatie betreffende de betalingsvoorwaarden is te verkrijgen bij de baliemedewerkers.

Meningsverschil

U bent bij ons klant en wij willen alles doen om u een zo goed mogelijke behandeling te geven in een zo prettig mogelijke sfeer. Toch kan het zijn dat om wat voor reden dan ook u zich niet goed behandeld voelt. Mocht dit zich voordoen geeft u dit dan vooral aan. Het is ons veel waard om er samen uit te komen. Daarnaast kunnen wij onze service alleen verbeteren als u ons deze informatie geeft.

Als wij er samen niet uit kunnen komen is er de NMT-klachtenregeling.

Indien u een belangrijk meningsverschil met uw orthodontist heeft en als u denkt dat uw orthodontist aantoonbaar ernstig in gebreke is gebleven, dan kunt u zich wenden tot de NMT- klachtenbemiddeling (Nederlandse Maatschappij Tandheelkunde).

Stap voor stap

Wij realiseren ons dat u veel informatie hebt ontvangen. U hoeft deze informatie niet allemaal te onthouden. Het is echter goed dat u en uw kind deze informatie een keer gelezen hebben.

De orthodontist en de assistenten zullen u tijdens de behandeling, stap voor stap, uitleggen wat er gaat gebeuren en waarop u moet letten.